(29/12/2017) TỔ CHỨC BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ 1-QTLH( SEMINAR Y TẾ DU LỊCH)

 Chào các bạn K23D-LH

 
Thầy gửi các bạn thông báo v.v tồ chức Báo cáo chuyên đề 1 – QTLH (file đính kèm).
Các bạn trả nợ học phần Seminar Y tế DL sẽ học cùng lớp này.
 
Thân
    Giáo vụ
 
Lương Hồng Hà
Các tin khác:
BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA SINH VIÊN VĂN LANG
KẾ HOẠCH "TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - SINH VIÊN" ĐẦU NĂM HỌC 2019-2020
KẾ HOẠCH "TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - SINH VIÊN" ĐẦU NĂM HỌC 2018-2019
KẾ HOẠCH "TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - SINH VIÊN" ĐẦU NĂM HỌC 2017-2018
KẾ HOẠCH "TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - SINH VIÊN" ĐẦU NĂM HỌC 2016-2017
 
 
  Xem tất cả
Lượt truy cập: 9765977
Truy cập tháng: 186791
Văn phòng Khoa Du Lịch:
69/68 Đặng Thùy Trâm, P13, Quận Bình Thạnh, TP. HỒ CHÍ MINH
ĐT: 028.710.99241 - Email: k.dulich@vanlanguni.edu.vn
   
Copyright © 2013 by Đại Học Văn Lang. Designed by Sunshine Co., Ltd