Cesim Hospitality là một môi trường tương tác học tập vui vẻ để cải thiện năng lực kinh doanh và việc làm của người tham gia trong bối cảnh ngành dịch vụ khách sạn.

Running a Hospitality Course with a Hotel and Restaurant Simulation

ĐỐI TƯỢNG: Quản trị nhà hàng – khách sạn.

ÁP DỤNG: Sử dụng trong giảng dạy ngành quản trị kinh doanh, và du lịch bậc đại học và sau đại học. Những chương trình hợp tác nội bộ.

BỐI CẢNH TÌNH HUỐNG: Mô phỏng khách sạn gồm 140 phòng và nhà hàng. Sinh viên có thể mô phỏng quản lý khách sạn, nhà hàng, hoặc khách sạn có nhà hàng. Mỗi lần đưa ra các quyết định cho hoạt động kinh doanh sẽ tương ứng với 2 tuần kinh doanh của khách sạn.

 

NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI THAM GIA: Mỗi nhóm sẽ điều hành khách sạn mô phỏng của nhóm mình trong môi trường cạnh tranh với các khách sạn của nhóm khác. Những quyết định được đưa ra trong chương trình bao gồm quản lý doanh thu, bán hàng và các chính sách khuyến mãi, dịch vụ ăn uống, buồng phòng, quản lý nhân sự và khâu chi têu trong hoạt động nhà hàng – khách sạn dựa trên những tình huống cụ thể của thực trạng thị trường giả lập. Sinh viên có thể thực hành với các tình huống kịch bản khác nhau cũng như phân tích các kết quả của mỗi lần đưa ra quyêt định để đánh giá khả năng, thế mạnh trong cạnh tranh với đối thủ.

PHẠM VI HỌC TẬP CHÍNH: Quản lý danh thu, bán hàng và các chính sách khuyến mãi, dịch vụ ăn uống, buồng phòng, quản lý nhân sự và khâu chi têu trong hoạt động nhà hàng – khách sạn. Qua chương trình mô phỏng quản lý nhà hàng – khách sạn này, người học có sự hiểu biết toàn diện về các mối liên kết giữa các chức năng và hoạt động khác nhau giữa các bộ phận trong khách sạn.

YẾU TỐ CHÍNH DẪN ĐẾN THÀNH CÔNG: Thành công của các nhóm được đánh giá dựa trên kết quả khác nhau của các chỉ số tài chính, bao gồm lợi nhuận hoạt động, lợi nhuận sau thuế, lợi nhuận trên tài sản, và lưu chuyển dòng tiền. Quản lý doanh thu tốt, và mức độ hài lòng của khách hàng là những yếu tố quan trọng quyết định thành công của việc kinh doanh khách sạn. Yếu tố quyết định thành công trong lĩnh vực kinh doanh nhà hàng bao gồm kỹ thuật xây dựng thực đơn, quản lý nhân viên, trải nghiệm tổng thể của thực khách tại nhà hàng. Thêm vào đó, chương trình mô phỏng này còn bao gồm tất cả các chỉ số và thông tin cụ thể của các ngành công nghiệp khác có liên quan. Kết quả tài chính được báo cáo bằng hệ thống Uniform System of Accounts cho dịch vụ kinh doanh nhà hàng – khách sạn.

KẾT QUẢ MONG ĐỢI: Chương trình mô phỏng mong muốn phát triển khả năng nhận biết, phân tích, và đưa ra quyết định chính xác của sinh viên trong các tình huống quan trọng của việc điều hành một khách sạn trong môi trường cạnh tranh và hay thay đổi. Hơn thế nữa, ứng dụng mô phỏng phát huy tính thực tế dựa trên việc đưa ra những quyết định cụ thể và làm sáng tỏ những tác động tài chính trên quyết định quản trị hoạt động kinh doanh khách sạn, gắn liền với quyết định sử dụng dòng tiền trong khách sạn. Cuối cùng, tính năng động, đa dạng của môi trường ảo của chương trình mô phỏng thúc đẩy tính cạnh tranh giữa các nhóm và đẩy mạnh trải nghiệm hoạt động nhóm trong việc giải quyết các vấn đề trong kinh doanh.

KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG: Chương trình mô phỏng được thiết kế để cho phép người giảng viên có thể chọn cho sinh viên tham gia điều hành hoạt động của cả nhà hàng và khách sạn hay chỉ điều hành một trong hai hoạt động kinh doanh dịch vụ. Thêm vào đó, chương trình cho phép giảng viên điều chỉnh và thiết lập tình huống của riêng họ. Qua đó giúp cho sinh viên có khả năng thích ứng cao với nhiều trường hợp và sự biến đổi của môi trường.

NGÔN NGỮ SỬ DỤNG: Tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Ý, tiếng Trung phổ thông, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha.

 
  Xem tất cả
Lượt truy cập: 8894742
Truy cập tháng: 228008
Văn phòng Khoa Du Lịch:
69/68 Đặng Thùy Trâm, P13, Quận Bình Thạnh, TP. HỒ CHÍ MINH
ĐT: 028.710.99241 - Email: k.dulich@vanlanguni.edu.vn
   
Copyright © 2013 by Đại Học Văn Lang. Thiết kế website by LP Co., Ltd.