Thể lệ Nghiên cứu Khoa học của Sinh viên

        BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP VĂN LANG


THỂ LỆ
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN

I. Quy định về nội dung:
Tóm tắt đề tài (½ trang giấy A4)

Mục lục

1. Đặt vấn đề:
• Lý do chọn đề tài: nêu sự cần thiết của đề tài, những giải pháp khoa học đã được giải quyết ở trong và ngoài nước, những vấn đề tồn tại cần được nghiên cứu.
• Mục đích, đối tượng, phương pháp và phạm vi nghiên cứu.
2. Giải quyết vấn đề: Nội dung nghiên cứu và các kết quả đạt được.
3. Kết luận: Ý nghĩa khoa học, tính thực tiễn, hiệu quả giáo dục – đào tạo, kinh tế – xã hội, quy mô, phạm vi áp dụng và kiến nghị.
4. Tài liệu tham khảo và Phụ lục (nếu có).

II. Quy định về hình thức trình bày:
1. Đề tài phải được đánh máy một mặt trên khổ giấy A4 (210x297), font chữ cỡ 12, số thứ tự của trang ở chính giữa trang, phía trên.
Các đề tài thuộc nhóm ngành khoa học xã hội và nhân văn không dài quá 50 trang (không kể phần phụ lục), các nhóm ngành còn lại (kỹ thuật, tự nhiên,…) không dài quá 30 trang.
2. Các phần, mục, tiểu mục phải được phân rõ và đánh số thứ tự. Các công thức cần viết rõ ràng và nên dùng các ký hiệu thông dụng.
3. Các hình vẽ, bảng, biểu, ảnh, sơ đồ minh họa cần đánh số thứ tự kèm theo chú thích.
4. Tên các tác giả nước ngoài nêu trong đề tài phải viết đúng tiếng nước đó (không được tự phiên dịch).
5. Tài liệu tham khảo ghi theo trình tự: Họ tên tác giả – Tên tài liệu – Nhà xuất bản – Năm xuất bản – Số phát hành (nếu là báo, tạp chí).
6. Trong đề tài không dùng ký hiệu riêng, không viết tiêu đề hoặc tên tác giả trên đầu trang hoặc cuối trang giấy (header, footer), không viết lời cảm ơn và không ký tên.
7. Nội dung trang bìa theo mẫu 4.

III. Nộp kết quả:
1. 02 (hai) cuốn báo cáo kết quả
2. 01 (một) bản tóm tắt đề tài theo mẫu 5
3. 01 (một) đĩa chứa file báo cáo kết quả và file tóm tắt đề tài
Riêng khoa Công nghệ thông tin nộp thêm 02 đĩa chương trình.


 

Các tin khác:
Measuring the factors affecting customer satisfaction for the quality of restaurant services at Caravelle Hotel Sai Gon
Giải Pháp Khai Thác Các Hoạt Động Du Lịch Đêm Tại TPHCM
Thông báo v/v xét duyệt đề tài Nghiên cứu khoa học (19/11/2014)
Các biểu mẫu NCKH của Sinh viên
Quy trình thực hiện công tác Nghiên cứu Khoa học dành cho Sinh viên
 
 
  Xem tất cả
Lượt truy cập: 9333843
Truy cập tháng: 57558
Văn phòng Khoa Du Lịch:
69/68 Đặng Thùy Trâm, P13, Quận Bình Thạnh, TP. HỒ CHÍ MINH
ĐT: 028.710.99241 - Email: k.dulich@vanlanguni.edu.vn
   
Copyright © 2013 by Đại Học Văn Lang. Designed by Sunshine Co., Ltd