TRIẾT LÝ GIÁO DỤC

[English]

THE EDUCATIONAL PHILOSOPHY OF VLU

“A holistic, lifelong, ethical, and impactful learning experience”

THE EDUCATIONAL PHILOSOPHY OF THE PROGRAM 

Teaching and learning activities of the program are designed to implement the educational philosophy of “Learning by doing”.

-       Lecturer’s obligations:

·       The lecturer acts as a facilitator, who are responsible for providing learning activities and guidance for students. 

Goal: helping students experience the real-life situations of the hospitality industry, and understand of the context, characteristics, and working conditions of the industry.

·       The lecturer continues to provide students with basic and in-depth knowledge in management in general and hospitality management in particular, help student develop professional skills in Hospitality Management through active learning activities, skill exercises, and experiential activities. 

GoalThese activities help students apply theoretical knowledge to solve practical problems. 

-       Through these activities, student is able to:

·       Develop their own solid foundational knowledge and their capabilities in hotel management. 

·       Also “learn how to learn” to be used in their lifelong learning.

 

[Tiếng Việt]

TRIẾT LÝ GIÁO DỤC CỦA KHOA DU LỊCH

Thông qua học tập trải nghiệm, đào tạo con người toàn diện, có khả năng học tập suốt đời, có đạo đức, có sức ảnh hưởng và mang lại thay đổi tích cực cho cộng đồng.

TRIẾT LÝ GIÁO DỤC CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KHÁCH SẠN

Hoạt động dạy và học của ngành Khách sạn được thiết kế để thực hiện triết lý giáo dục “Learning by doing”. Trong đó:

-       Về giảng viên:

·      Giảng viên là facilitator, có nhiệm vụ cung cấp các hoạt động học tập và hướng dẫn cho sinh viên trải nghiệm với các tình huống thực tế của ngành Quản trị khách sạn.

Mục tiêu: Giúp sinh viên hình thành những hiểu biết ban đầu về bối cảnh, đặc điểm, và điều kiện làm việc của ngành. 

·      Giảng viên cung cấp cho sinh viên các bài giảng lý thuyết về các kiến thức cơ bản và chuyên sâu trong quản trị nói chung và quản trị khách sạn nói riêng thông qua các hoạt động học tập tích cực trên lớp, các bài thực hành kỹ năng, và các hoạt động trải nghiệm thực tiễn.

Mục tiêu: Rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng nghề nghiệp của ngành Quản trị Khách sạn.

-       Thông qua các hoạt động này, sinh viên có thể:

·       Vận dụng lý thuyết vào giải quyết các vấn đề thực tế, trên cơ sở đó, sinh viên tự xây dựng cho mình nền tảng kiến thức vững chắc và năng lực quản trị khách sạn. 

·       Học cách học” để áp dụng cho việc học tập suốt đời.

Các tin khác:
BROCHURE GIỚI THIỆU KHOA DU LỊCH
SỨ MẠNG VẢ TẦM NHÌN
LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
 
 
  Xem tất cả
Lượt truy cập: 9766055
Truy cập tháng: 186869
Văn phòng Khoa Du Lịch:
69/68 Đặng Thùy Trâm, P13, Quận Bình Thạnh, TP. HỒ CHÍ MINH
ĐT: 028.710.99241 - Email: k.dulich@vanlanguni.edu.vn
   
Copyright © 2013 by Đại Học Văn Lang. Designed by Sunshine Co., Ltd