Quy trình thực tập Khách sạn

QUY TRÌNH THỰC TẬP NGÀNH KHÁCH SẠN

BƯỚC 1: Tìm hiểu bộ phận và khách sạn muốn thực tập:
• Xác định bộ phận mong muốn thực tập
• Xác định khách sạn muốn thực tập: tìm hiểu thông tin, liên hệ qua website,…

BƯỚC 2: Chuẩn bị hồ sơ xin thực tập
• Chuẩn bị CV và đơn xin thực tập tùy theo yêu cầu của từng khách sạn
• Xin giấy giới thiệu thực tập tại Văn phòng Khoa. Trong trường hợp xin thực tập theo nhóm cần có danh sách đính kèm.

BƯỚC 3: Nộp hồ sơ xin thực tập: liên hệ với phòng nhân sự của các khách sạn để biết phương thức nộp đơn xin thực tập

BƯỚC 4: Kiểm tra đơn xin thực tập đã đến được phòng nhân sự các khách sạn hay chưa. Theo dõi kết quả của việc xin thực tập. Tùy theo quy định riêng của từng khách sạn, sinh viên sẽ được nhận trực tiếp, sẽ được hẹn phỏng vấn hay sẽ bị từ chối đơn xin thực tập.
• Trong trường hợp bị từ chối sinh viên sẽ liên hệ với khách sạn khác để xin thực tập
• Trong trường hợp được nhận thực tập, sinh viên tiếp tục đến bước 7
• Trong trường hợp được hẹn phỏng vấn, sinh viên thực hiện tiếp bước 5

BƯỚC 5: Chuẩn bị phỏng vấn: để có một buổi phỏng vấn tốt sinh viên cần chuẩn bị các vấn đề sau:
• Về tác phong:
- Có mặt trước giờ hẹn phỏng vấn ít nhất 15 phút
-Trang phục lịch sự
• Về kiến thức:
- Cần tìm hiểu các thông tin khái quát về đơn vị thực tập
- Cần có mục tiêu thực tập và kế hoạch thực tập rõ ràng
- Xác định điểm mạnh và điểm yếu của bản thân
- Chuẩn bị các kiến thức đã học về bộ phận xin thực tập

BƯỚC 6: Theo dõi kết quả phỏng vấn: sinh viên chủ động liên hệ với khách sạn trong trường hợp khách sạn chưa thông báo cho các bạn kết quả 10 ngày sau khi phỏng vấn. Trong trường hợp bị từ chối, sinh viên sẽ tìm khách sạn khác để liên hệ thực tập. Nếu được chọn thực hiện tiếp bước 7

BƯỚC 7: Đăng ký thực tập với Văn phòng Khoa: Khi được nhận thực tập, sinh viên đăng ký thực tập cho VPK với các thông tin sau:
• Đơn vị thực tập, bộ phận thực tập và tên người phụ trách trong quá trình thực tập.
• Thông tin về người phụ trách có thể bổ sung trong quá trình thực tập. Sinh viên có thể bổ sung thông tin bằng các đến trực tiếp tại VPK hoặc thông qua địa chỉ email: qtnhks@yahoo.com
• Những sinh viên không đăng ký thực tập sẽ không được tính là đã đi thực tập và sẽ không được phép nộp báo cáo thực tập.
• Đăng ký thực tập trong vòng 2 tuần kể từ ngày các bạn bắt đầu đi thực tập

BƯỚC 8: Cập nhật thông tin trong quá trình thực tập:
• Trong quá trình thực tập nếu gặp khó khăn hoặc có phát sinh các vấn đề ngoài ý muốn, sinh viên liên hê trực tiếp với Khoa trong thời gian sớm nhất (liên hệ trực tiếp hoạc qua email qtnhks@yahoo.com) để được hỗ trợ giải quyết vấn đề.
• Mọi thay đổi về đơn vị thực tập, bộ phận thực tập đều phải được thông báo cho VPK (hoặc liên hệ trực tiếp hoặc qua email qtnhks@yahoo.com)
• Kết quả thực tập sẽ không được công nhận khi sinh viên không cập nhật những thay đổi nội dung thực tập so với đăng ký tại bước 7.

BƯỚC 9: Hoàn thành các thủ tục xác nhận thực tập:
• Liên hệ với VPK để xin giấy xác nhận thực tập và bảng đánh giá thực tập
• Khi được nhận thực tập, sinh viên gửi giấy xác nhận và bảng đánh giá thực tập cho người phụ trách thực tập tại đơn vị thực tập để được xác nhận và chấm điểm.
• Giấy xác nhận thực tập và bảng đánh giá thực tập (bảng chính) phải được đính kèm vào báo cáo thực tập của các bạn. VPK sẽ không nhận những bài báo cáo không có giấy xác nhận cũng như bảng đánh giá thực tập.

BƯỚC 10: Thực hiện báo cáo thực tập: sau khi thực tập xong sinh viên sẽ thực hiện báo cáo thực tập và nộp theo lịch của Khoa vào cuối HK5.

Đối với những sinh viên không tự tìm được nơi thực tập:

Khoa sẽ liên hệ và giúp tìm nơi thực tập (chỉ áp dụng đới với thực tập năm 3, không áp dụng đối với sinh viên thực tập tốt nghiệp) với điều kiện :
• Sinh viên đăng ký vào danh sách tại văn phòng Khoa trước ngày 1/7.
• Trong thời gian chờ Khoa sắp xếp lịch thực tập, sinh viên không được tự ý rút tên ra khỏi danh sách và tự tìm nơi thực tập, mọi sự thay đổi phải thông qua giảng viên phụ trách thực tập để giải quyết, nếu vi phạm, sinh viên sẽ bị trừ 1 điểm vào báo cáo thực tập.


 

 
  Xem tất cả
Lượt truy cập: 9334038
Truy cập tháng: 57753
Văn phòng Khoa Du Lịch:
69/68 Đặng Thùy Trâm, P13, Quận Bình Thạnh, TP. HỒ CHÍ MINH
ĐT: 028.710.99241 - Email: k.dulich@vanlanguni.edu.vn
   
Copyright © 2013 by Đại Học Văn Lang. Designed by Sunshine Co., Ltd