- BẢN MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO K24LH: drive.google.com/drive/u/0/folders/1SQU0YuBUJ2pyJy7uTWpE1I9svuybRsBG

-  BẢN MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO K25LH: drive.google.com/drive/u/0/folders/1SQU0YuBUJ2pyJy7uTWpE1I9svuybRsBG

-  BẢN MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO K26LH: drive.google.com/drive/u/0/folders/1SQU0YuBUJ2pyJy7uTWpE1I9svuybRsBG

-  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ CHUẨN ĐẦU RA KHÓA 26: drive.google.com/drive/u/0/folders/15jiNZ_4gp1dn83Qd6_q8bdRFbN-Hn-kR

-  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ CHUẨN ĐẦU RA KHÓA 25: drive.google.com/drive/u/0/folders/1CUCmwjfpDNW5Bki6KF2XxFe9yeNYwOmE

- QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ CHUẨN ĐẦU RA KHÓA 24: drive.google.com/drive/u/0/folders/11PCx7G1VNs8v2JHDdePb_PqlBCEdsXW0

- QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ CHUẨN ĐẦU RA KHÓA 23: drive.google.com/drive/u/0/folders/1QZaOs18NF2SNmPKzM4oLypAeh8BH9skq

- QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ CHUẨN ĐẦU RA KHÓA 22: drive.google.com/drive/u/0/folders/1lAROSvJFo-T42xxQA3s5DKiMBDyzP_5B

- QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ CHUẨN ĐẦU RA KHÓA 21: drive.google.com/drive/u/0/folders/10YlunDQ_TuXNFXY4tMsPfSulR4wPvKs_

-  ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CÁC HỌC PHẦN THEO KHÓA: 

vanlangunivn-my.sharepoint.com/personal/thao_nt_vlu_edu_vn/_layouts/15/onedrive.aspx

 

 
  Xem tất cả
Lượt truy cập: 8894482
Truy cập tháng: 227748
Văn phòng Khoa Du Lịch:
69/68 Đặng Thùy Trâm, P13, Quận Bình Thạnh, TP. HỒ CHÍ MINH
ĐT: 028.710.99241 - Email: k.dulich@vanlanguni.edu.vn
   
Copyright © 2013 by Đại Học Văn Lang. Thiết kế website by LP Co., Ltd.