Faculty of Tourism: Room C306 - 233A, Phan Van Tri Street,  Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Telephone: 84.8 3516 2393
Email: k.dl@vanlanguni.edu.vn

(*) (*)
(*) (*)
Refesh
(*)
 
 
  View all
Visited: 6211721
Truy cập tháng: 259609
Faculty of Tourism:
Room C306 - 233A, Phan Van Tri Str, Binh Thanh Dist, HCMC
Tel 84.8 3516 2393 - Email: k.dl@vanlanguni.edu.vn
  Campus 1: 45 Nguyen Khac Nhu Str, Dist 1, HCMC - Tel: (84.8) 38367933
Campus 2: 233A Phan Van Tri Str , Ward 11, Binh Thanh Dist - Tel: (84.8) 35162390

Copyright © 2013 by Đại Học Dân Lập Văn Lang. Designed by Sunshine Co., Ltd.